Sırbistan’da Yatırım, Ticari Teşvikler ve Vergi Muafiyeti


Sırbistan Cumhuriyeti son 10 yılda daha fazla ilerleme ve gelişme eğilimi gösteren istikrarlı ve düzenli bir toplum haline geldi. Hükumet, politikası gereği, bu küçük ve gelecek vaat eden ülkeye mümkün olduğunca fazla yabancı yatırımcı çekmeyi hedeflemektedir, bu politika öncelikle daha büyük avantajlar ve vergi indirimleri sağlanmasında kendini göstermektedir. Sırbistan'ı yatırımcılar için daha ilgi çekici hale getirecek faktörlerden bazıları kazançlar üzerindeki %75'e varan azalmış giderler, şirket karlarında geçici vergi muafiyeti, çifte vergilendirmenin önlenmesi, ham madde ve yarı mamul ürünlerin gümrük vergisiz ithalatı imkanı, makine ve ekipmanlarının gümrük vergisiz ithalatının yanı sıra diğer birçok avantaj. İlerlemenin kanıtlarından biri, Ocak-Eylül 2018 döneminde, Sırp ekonomisinin toplam üretimde %2,3, imalat sanayinde %2,7'lik bir artış kaydetmesi.

Sırbistan’da aylık ortalama brüt ücret 506 Euro’dur.

Sırbistan’da kurumlar vergisi %15’tir.

Kurumlar Vergisi İndirimleri

100'den fazla işçi çalıştıran ve 8,5 milyon Euro (1 milyar dinar) yatırım yapan yatırımcılar için 10 yıldan bu yana kurumlar vergisinden vergi muafiyeti alınabilmektedir. Vergi muafiyeti, işletme kâr etmeye başladığında başlamaktadır.

Ulusal İstihdam Servisi'ne 6 aydan daha uzun süredir kayıtlı olan kişilerin istihdamı, işverenlere, işe alındıkları andan itibaren yıl sonuna kadar net kazançlarından önemli ölçüde vergi indirimi sağlamaktadır:

1-9 yeni işçi: %65 indirim; 10-99 yeni işçi: %70 indirim;100+ yeni işçi: %75 indirim.

(İstihdam vergi teşvikleri finansal teşviklerle birleştirilemez)

Sırbistan Rusya Federasyonu ile Serbest Ticaret Anlaşması olan tek Bağımsız Devletler Topluluğu üyesi olmayan devlettir.

Eurostat'a göre, Sırbistan elektrik, gaz, diğer yakıtlar ve sabit telefon hatlarında 37 Avrupa ülkesi arasında en düşük maliyete sahip ülkedir.

“Eğitimli ve kalifiye iş gücü,yatırımcılar için teşvikler ve Rusya Federasyonu ve Türkiye ile Serbest Ticaret Anlaşmaları, gelişmiş altyapı ve elverişli coğrafi konum, Sırbistan'daki Grundfos yatırımları için kilit faktörlerdi.”- Jim Toft Nilsen, Grundfos Sırbistan Genel Müdürü.

“Cazip konum, lojistik avantajları, kalifiye iş gücünün varlığı ve Sırbistan Cumhuriyeti Hükumeti ile yerel toplulukların mükemmel destekleri, Bosch Grubu'nun Sırbistan Cumhuriyeti'ne yatırım yapmaya karar vermesinin ana nedenleridir.” - Jovanka Jovanovic, Genel Müdür, Robert Bosch, Sırbistan.

Bunlar, yabancı yatırımcılara yatırım yapmayı her iki taraf için de cazip hale getiren önemli gerçeklerden sadece birkaçı. Bu konuyla ilgili olarak, Sayın Cumhurbaşkanımızın bu yıl Sırbistan'a yaptığı ziyareti de belirtmekte önem vardır. İki ülke arasındaki iş birliğini önemli ölçüde artıracak olan Sırbistan ile Türkiye arasında birçok iş birliği anlaşması imzalanmıştır.

Yatırım projeleri için elde edilebilecek teşvik fonları,yatırımın yapıldığı yerel yönetimin gelişim düzeyine ve yatırımcının istihdam etmeyi planladığı yeni çalışan sayısına bağlıdır.

Yerel yönetimin

gelişim düzeyi

Yeni istihdam edilmesi gereken en az çalışan sayısı

 

Yapılması gereken en az yatırım miktarı

 

I

50

500.000€

II

40

400.000€

III

30

300.000€

IV

20

200.000€

V

(taşra bölgesi)

10

100.000€

 

Sırbistan’da şirket kurma, ticari teşvik, vergi indirimleri ve diğer ticari avantajlar hakkında lütfen bize ulaşın.

info@bbclegal.com

berk.cektir@bbclegal.com

Av./Att. Berk Çektir
© 2020 Cektirlaw