Mahkeme kararı aranmaksızın ad ve soyadı düzeltilmesi uygulamasında son gün 3 Kasım 2019


Soyadı Kanununa göre aykırı yazılan, yazım, imla hatası veya düzeltilme işareti kullanılmaması nedeniyle anlam değişiklikleri bulunan ad ve soyadlarının, il ve ilçe idare kurulunun vereceği kararla bir kereye mahsus mahkeme kararı aranmaksızın değiştirilebilmesi uygulamasında son gün 3 Kasım 2019. 

T.C. İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü 31.10.2019 Tarihli duyurusunda, 7039 sayılı Kanun ile 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununa eklenen Geçici 8'inci maddesine yönelik öngörülen 2 yıllık süre 03/11/2019 tarihinde sona ereceği ve bu kapsamda; ad ve/veya soyadı değişikliğine ilişkin müracaatlar 03/11/2019 tarihinde mesai saati bitimine kadar kabul edilerek idare kurullarınca işleme alınacağı; bu tarihten sonra yapılacak olan müracaatlar ise kabul edilmeyecek ve işleme alınmayacağını duyurmuştur. 

İlgili geçici madde uyarınca, kişinin iki yıl içerisinde yerleşim yerinin bulunduğu nüfus müdürlüğüne yazılı olarak başvurması kaydıyla; 21/6/1934 tarihli ve 2525 sayılı Soyadı Kanununun 3. üncü maddesine aykırı soyadları ile yazım ve imla hatası veya düzeltme işareti kullanılmamasından kaynaklanan anlam değişiklikleri bulunan ad ve soyadları, mahkeme kararı aranmaksızın, il veya ilçe idare kurulunun vereceği kararla bir defaya mahsus olmak üzere değiştirilebilir. İl ve ilçe idare kurullarının vereceği karar kesindir. Soyadı değiştirilen erkek ise kendisi ile birlikte varsa karısının ve müracaat tarihinde ergin olmayan çocuklarının da soyadları düzeltilir. Soyadı değiştirilen kadın ise kendisi ile birlikte ergin olmayan evlilik dışı çocukları varsa onların da soyadları düzeltilir.
© 2020 Cektirlaw