Legal update: Hukuk ve Ceza Yargılamasında Temyiz Sürelerinde değişiklik yapıldı


Hukuk ve Ceza Yargılamasında Temyiz Sürelerinde değişiklik yapıldı

Bu değişiklik uyarınca hukuk ve ceza yargılamasında temyiz süreleri, kararın taraflara tebliğ tarihinden itibaren ceza yargılamasında 15 gün, hukuk yargılamasında iki hafta olacaktır. Temyiz sürelerindeki değişiklik 5 Ağustos 2017 tarihli 7035 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 7035 sayılı Kanun’la gerçekleşti.

Değişiklik ne zamandan itibaren uygulanacak?

Bu değişiklik 5 Ağustos 2017 tarihinde ve sonrasında verilmiş olan mahkeme kararları bakımından uygulanacak.

Süreler uzadı mı kısaldı mı?

Söz konusu değişiklik ceza yargılaması bakımından temyiz süresini uzattı. Değişiklikten önce bu süre 7 gündü.

Değişiklik hukuk yargılaması bakımından ise temyiz süresini kısaltmıştır. Bu süre değişiklikten önce 1 aydı© 2020 Cektirlaw