Banka veya Kredi Kartlarının Kötüye KullanılmasıTürk Ceza Kanunu
 Madde 245: Banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması (Değişik: 29/6/2005 – 5377/27 md.)

(1) Başkasına ait bir banka veya kredi kartını, her ne suretle olursa olsun ele geçiren veya elinde bulunduran kimse, kart sahibinin veya kartın kendisine verilmesi gereken kişinin rızası olmaksızın bunu kullanarak veya kullandırtarak kendisine veya başkasına yarar sağlarsa, üç yıldan altı yıla kadar hapis ve beşbin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır.

(2) Başkalarına ait banka hesaplarıyla ilişkilendirilerek sahte banka veya kredi kartı üreten, satan, devreden, satın alan veya kabul eden kişi üç yıldan yedi yıla kadar hapis ve onbin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır.

(3) Sahte oluşturulan veya üzerinde sahtecilik yapılan bir banka veya kredi kartını kullanmak suretiyle kendisine veya başkasına yarar sağlayan kişi, fiil daha ağır cezayı gerektiren başka bir suç oluşturmadığı takdirde, dört yıldan sekiz yıla kadar hapis ve beşbin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır.

Bilişim suçlarından olan banka veya kredi kartının kötüye kullanılması, Türk Ceza Kanunu'nun Bilişim Alanında Suçlar başlığı altında düzenlenmiştir. Kullanma, kullandırtma, üretme ve dolaşıma sokma ile malikin rızası olmadan bundan çıkar sağlama unsurlarını içerir.

Söz konusu suç, tipik bir bilişim suçudur. Dolayısıyla cep telefonu, bilgisayar, tablet veya diğer teknolojik aletlerle elektronik ortamda işlenebilmektedir. Kredi kartı dolandırıcılığı, ATM’ye düzenek yerleştirerek kart kopyalama veya benzeri durumlar banka veya kredi kartlarının kötüye kullanıldığı tipik suçlardır.

Banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması suçu üç biçimde işlenebilmektedir:

1.       Başkasına ait banka veya kredi kartının malikin rızası olmadan kullanılması veya kullandırtılması,
2.       Başkasına ait banka hesaplarıyla ilişkilendirilen sahte banka veya kredi kartı üretmek, satmak, devretmek, satın almak veya kabul etmek,
3.       Sahte banka veya kredi kartının kullanılması ile şahsen veya başkaları hesabına yarar sağlamak© 2020 Cektirlaw